För Ezio innebar att behöva stanna hemma på grund av den aktuella situationen samma gamla visa dag efter dag. Så han bestämde sig för att införa lite förändring och göra något som han inte har haft tid att göra på ett tag. Han kopplade in sin elgitarr och lät sina fingrar prata. Skapande har förmågan att forma nya verkligheter, ett begrepp som utspelar sig på sidorna i Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.