Låt inte Isabellas ålder lura dig – hon är en brådmogen ungdom. Hon vet till exempel vikten av att motionera. Och om du inte tror henne spurtar hon iväg och visar vad hon kan.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.