Att vara hemma är perfekt för Ester eftersom hon får umgås med sina katter. En av hennes kattvänner firade nyligen en ganska stor milstolpe – hon fångade sin första mus! Att uppskatta djur och det speciella bandet vi delar med dem är en aspekt av att leva efter Tillvarons dynamiker från Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.