Joaquin planerar redan att ha en stor inverkan på världen. Efter att ha studerat boken Scientology: Tankens grunder tog den unga byggmästaren ett jättekliv från att bygga med Lego till ambitioner att bli ingenjör. Joaquins mål är att skapa en uppfinning som kommer att revolutionera och hjälpa mänskligheten – och det är långt bortom Lego!

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.