Larry är på väg till kurs vid Scientology Kyrkan i Stevens Creek. Han lär sig om att förutsäga mänskligt beteende och hur att känna till en persons emotionella ton kan rädda honom från att lita på fel människor i affärer och i livet.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.