Emilie kanske är ung, men hon leker inte när det gäller sin framtid. Hon får en tidig start och studerar på Saint Hill. Hon älskar sina kurser och omsorgen personalen visar barn som henne!

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.