Elmira reste från sitt hemland Ryssland för att utbilda sig och auditera vid Saint Hill i England. Hon säger att hon har blivit ”så mycket bättre och så piggare!” Och Elmira beskriver sin samlade erfarenhet helt enkelt med orden: ”Det är så otroligt!”

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.