Ellis lämnar bakom sig ett hav av osäkerhet när han träder in i sin fristad, Scientology Kyrkan i Orlando. Det är här Ellis upptäcker de verktyg han behöver för att tryggt välja människorna i sitt liv.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.