Elena njuter av skolan mycket mer nuförtiden. Det beror på att det har blivit lättare för henne när hon nu lärt sig de grundläggande lagarna i Studieteknologin. Och det stärker Elena för hennes framtida utbildning.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.