Sandra och hennes man inspirerades av sin dotter och satte igång med att plantera sin tidigare oanvända jordbruksmark. Resultatet är ett förtjusande trädgårdsland – ett exempel i verkliga livet på levnadsregeln ”Sköt om dig” från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.