Henry stiger upp tidigt för att öva på gitarr i ett par timmar. Sedan skriver han och spelar in och gör sig redo att göra om alltihop nästa dag! Att behärska ett musikinstrument, eller i princip vad som helst i livet, är en fråga om att utveckla färdigheter, vilket är något som uppmuntras av levnadsregeln ”Var kompetent” i Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.