Dr Rob inspireras av levnadsregeln ”Blomstra och lyckas” i Vägen till lycka. Så han når ut och återknyter kontakten med patienter bara för att påminna dem att det under dessa ovanliga tider finns någon som bryr sig om deras välbefinnande.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.