Maria är barnläkare som under dessa tider håller kontakt med sina unga patienter på avstånd. Förmågan att kommunicera effektivt med barn om förebyggande åtgärder är avgörande för patienternas och deras familjers hälsa. Hon rekommenderar Scientology: En ny syn på livet, boken som hjälpte henne att förstå hur man talar med barn.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.