På en solig vårdag går Doug ut och övar sin sving på drivingrangen. Han vet att hemligheten bakom framgång med golf är konsekvens. Och hemligheten bakom konsekvens är … att öva, öva, öva.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.