Donatella återställer en gammal möbel, vilket ger den nytt liv och skänker henne själv glädje. Men hon är snabb med att nämna att hennes glädje inte bara kommer sig av att återställa möbler, utan av att bestämma sig för mål och uppnå dessa mål. Och det är en av de livsåterställande läxor hon lärde sig på kursen Targets och mål i Scientology handboken.

Targets och mål är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.