Diego har sjungit sedan han var sex, men han når fortfarande nya höjder av lycka med varje ny sång han lär sig. Och även om han tycker att det är svårt att beskriva den otroliga glädje han känner när han sjunger, har han inga problem med att hitta orden som inspirerar honom – de finns alla i Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.