Diana är en fastighetsmäklare som faktiskt höll sig sysselsatt under hela denna tid. Faktum är att hon fortsatte att kommunicera med sina klienter och arbetsbördan lättade aldrig – under det att hon omförhandlade invecklade kontrakt och fortsatte att göra affärer. Att använda kommunikationsfärdigheter kan hjälpa till att skapa framgång inom vilket område av livet som helst, och dessa färdigheter kan läras och förbättras på kursen Kommunikation i Scientology handboken.

Kommunikation är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.