Som inredningsarkitekt letar Antonella alltid efter sätt att skapa positiva estetiska upplevelser. Och faktum är att hon gör samma sak med allt annat genom att använda levnadsreglerna i Vägen till lycka för att vägleda henne till ett positivt estetiskt liv.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.