Stefano sköter underhåll av maskiner. Men inte vilka maskiner som helst. Han arbetar på sådana som servar maskiner som utför reparationer i farliga omgivningar – såsom under vattnet. Under denna tid ser han också till att sköta säkerheten i sitt eget liv genom att använda verktygen från Lösningar för en farlig omgivning.

Lösningar för en farlig omgivning är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.