Debbie är på Scientology Kyrkan i Los Angeles för att påbörja äventyret Dianetics. Vårt budskap till Debbie är det som L. Ron Hubbard skriver i boken: ”Betrakta det som ett äventyr. Och må du aldrig bli densamma igen.”

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.