Davids dagliga träning kräver inte ett gym eller ens träningsutrustning. Med ett par flaskor fyllda med vatten har han alla vikter han behöver. Att lära sig tänka innovativt är en fråga om perspektiv, och det som har hjälpt David att bättre förstå hur han kan blomstra i denna ibland tunga värld är de verktyg han lärde sig i boken Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.