När David måste stanna hemma jobbar han inte, men han jobbar på att komma i form! Faktum är att han spelar ett spel att komma i den bästa form någonsin – och han vinner. Att spela livet som ett spel är bara ett kapitel från Scientology: Tankens grunder – en bok David studerar som en del av sin hemmarutin.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.