David är chefsrekryterare till yrket, pianist till hobby. När han låter fingrarna dansa längs klaviaturen blir resultatet en spännande tango. Och trots dessa tuffa tider väljer han att dansa över det negativa och livligt kliva in i framtiden. Boken Scientology: Tankens grunder innehåller kunskap som vem som helst kan tillämpa för att orsaksmässigt gå framåt i livet.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.