Danny är en illustratör och animatör som vill öka sin konstnärlighet. Så han har kommit till Scientology Kyrkan i delstaten Washington, där han är på Studerandehatten och tar vara på kunskapen i den för att vidga sina professionella horisonter.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.