Claudia har använt tiden hemma till att öva på en ny färdighet. Hon tog de nödvändiga stegen för att lära sig lite traditionell koreografi, och nu dansar hon genom livet!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.