Redan i ung ålder drömde Brian om att lära sig typsnittsdesign. Som ett resultat känner han nu till alla de små detaljerna beträffande sina favoritteckensnitt. Och som Scientologist lärde han sig att följa sina drömmar i livet – en fantastisk idé i stora bokstäver oavsett vilket typsnitt det gäller.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.