Silicon Valley är hemvisten för ultramoderna innovationer. Det är också hemvisten för den unga mamman Cheryl-Anne, som gör lite ultramodern forskning angående att vara förälder. Hon avslöjar för alla den ”mäktiga” lärobok hon använder – Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.