Multimedieskaparen Cruz lever enligt plan – sin egen designplan, det vill säga. Han redigerar för att förverkliga sin vision, skapar logotyper som fångar hans idéer och publicerar sitt arbete för att dela allt med världen.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.