Maddy går genom kunskapens gyllene portar vid Scientology Kyrkan i San Francisco. Hon säger att hon redan har lärt sig mycket och är redo att fortsätta uppför Bron – Scientologys Bro, det vill säga.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.