Även om trädgården i stadsdelen Cristina bor i tillhör alla, har hon tagit ansvar för dess skötsel och underhåll. Och det betyder att hon ser till att 90 törstiga träd alltid har tillräckligt att dricka. En persons villighet att ta ansvar kan förutsägas genom var personen befinner sig på Den emotionella Tonskalan.

Den emotionella Tonskalan är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.