”Heuristisk” är ett ord som betyder ”att göra det möjligt för någon att själv upptäcka eller lära sig något”. För Cristina är det en fullständigt passande beskrivning av de otroliga insikter hon får på Kursen i Studerandehatten vid Scientology Kyrkan i Mexico City.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.