Cristina sticker till American Saint Hill Organization och inriktar sig på att stärka sina kommunikations­färdigheter. Med spanska som modersmål tillämpar hon verktyg från kursen Grammar and Communication, vilket resulterar i att hon framgångsrikt uppnår sitt mål att tala engelska flytande.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.