Genom att tillämpa processerna från boken Självanalys väcker Daniela sitt kreativa jag. Hon visar sitt konstnärskap genom smyckesdesign, särskilt med innovativa och fantasifulla örhängen.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.