Pei-Yu är en lärare som fortsätter att hålla lektioner hemifrån. Hon har till och med testat att göra sina egna utbildningsfilmer. Oavsett omständigheterna följer hon alltid mottot hon lärde sig av Scientology: Tankens grunder – ”Skapa-Skapa-Skapa!”

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.