Vanessa ser alltid den ljusa sidan av saker och använder denna tid till att berika livet för sina barn och sig själv med hantverk och lekar. Och för att hålla sin livssyn positiv vänder hon sig till boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.