Luca sköter ett hotell och en restaurang på Strada del Vino, som i stort sett betyder ”Vingatan”. Så låt oss hålla oss till dryckmetaforerna och säga att han insuper kunskap för att pressa varje droppe lycka ur livet.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.