Felipe, liksom den legendariske kompositören Ludwig van Beethoven, älskar fantastiskt kaffe. Beethoven var noga med att använda exakt 60 kaffebönor till varje kanna han kokade. Men om han hade haft Felipes kaffemaskin kunde han ha lagat den perfekta koppen och även haft tid att komponera den 10:e symfonin.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.