Clive studerar alltid med sin 107-åriga vän ”Webster” vid sin sida. ”Webster” är naturligtvis hans klassiska ordbok – just rätt sällskap som hjälper en definiera de ord man ibland har svårt att hitta.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.