Bell är på Scientology Kyrkan i Los Angeles, där hon gör kursen i Dianetics: Den ursprungliga avhandlingen. Genom sina studier har det mänskliga sinnets mysterier klarnat … helt klockrent för Bell!

Läs L. Ron Hubbards första beskrivning av Dianetics och de primära lagarna för hur och varför auditering (vägledning) fungerar i Dianetics: Den ursprungliga avhandlingen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.