Claudia är så lycklig över att återigen återvända till sin Scientology Kyrka och Celebrity Centre i Nashville. Och när detta nästa kapitel börjar tar hon ett stort steg mot att stärka sin förståelse av Scientologys grunder genom att skriva in sig på en kurs på Grunderna.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.