Cia är särskilt glad över att anlända till den vackra Scientology Kyrkan i Portland, där hon fortsätter sina studier på en Avancerad klinisk kurs. Och hon ser inget annat än framgång eftersom hon lär sig något nytt varje dag!

Avancerade kliniska kurserna (ACC:erna) utgör den dagliga löpande dokumentationen av forskning och upptäckter med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer (utövare av Scientologys vägledning). ACC:erna omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.