Med kvasten i handen skapar Chun‑Long ordning i sin omgivning – och det är bara ett av sätten han tar hand om sin familj. Han har också friskat upp sina kunskaper i Vägen till lyckas levnadsregler, till gagn för alla i hans omgivning.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.