När Christy anländer till American Saint Hill Organization i Los Angeles korsar hon två trösklar. Den första är den faktiska tröskeln till själva byggnaden – och hon är glad över att vara där. Den andra är den bildliga som hon korsar mot större andlig upplysning när hon får auditering.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.