I skenet av ljuset från sin julgran utstrålar María Elena juldagens värme. Hennes goda humör kan bero på hennes beslut på senare tid att expandera sin kraft som andlig individ, ett beslut som hon fattade efter att ha studerat Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.