När man är i Prato till julen, gör som Prato-folket gör! Lorenzo, med sin julinredning och gåvor under granen, föregår med ytterst gott exempel. Och hans önskan inför julen är klar och tydlig – KÄRLEK!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.