Med en avbruten vardagsrutin till följd av att behöva stanna hemma tar sig Christine tid att sy ännu ett lapptäcke med vackert mönster. Och när hon känner att sitt fokus avtar vänder hon sig till Arbetets problem för att få sin kreativitet och sitt liv tillbaka på rätt spår.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.