Chris främsta verksamhet är att producera online­marknadsföring åt sitt företag och andra kunder. När han inte är på nätet övar han på sin gitarr. Men både online och offline handlar det om att skapa och förbättra sig själv. Och all information om skapande finns i boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.