Ett mörkt klassrum är ingen plats för lysande elever! Det är därför Chiyoko gör förbättringar i sitt klassrum hemma och skapar den bästa inlärningsmiljön för sina barn. Det som verkligen lyser igenom är Chiyokos omsorg om barn, ett ämne som fullständigt belyses på kursen Barn från Scientology handboken.

Barn är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.