Chip är på Scientology Kyrkan i Atlanta och studerar Grunderna – boken Skapandet av mänsklig förmåga för att vara specifik. Tack vare sina studier säger han att saker i livet bara går bra för honom. Så han är helt inne på resan att lära sig Scientologys grunder!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.