Chi Ming spelar en version av det antika spelet kinesiskt schack som är en riktig utmaning. I detta hasardspel kan han ta kommandot och styra handlingen från båda sidor av brädet. Det är ett klassiskt exempel på hur man kan vara överordnad vilket spel som helst i livet – ett av de viktigaste begreppen i boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.